W życiu doczesnym tajemnicą owocnej działalności człowieka jest zjednoczenie z Bogiem - Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek 1865-1950 ******* Kontakt z autorem strony: o. Vitold-Yosyf Kovaliv, vul. Kardashevycha, 1 35800 m. Ostroh, Rivnenśka obl., Ukrajina ******* kovaliv*ostroh.uar.net ******* adolf.blox.pl ******* tel. fax +380 3654 2-30-38 ******* Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Witold Józef Kowalów skr. poczt. 9, 34-520 Poronin ***** Wszelkie uwagi i propozycje mile widziane. Sursum corda!
RSS
środa, 10 lutego 2010
Biskup Szelążek kandydatem na ołtarze

http://info.wiara.pl/doc/434220.Bp-Szelazek-kandydatem-na-oltarze

 

BISKUP   SZELĄŻEK   KANDYDATEM  

NA   OŁTARZE

 

Toruńska Kuria Diecezjalna rozpoczęła oficjalne starania o beatyfikację biskupa łuckiego Adolfa Piotra Szelążka. W 60. rocznicę śmierci hierarchy odsłonięto we wtorek poświęconą mu tablicę pamiątkową w Zamku Bierzgłowskim k. Torunia (woj. kujawsko-pomorskie).

Ufundowana przez samorządowe władze województwa tablica pamiątkowa, poświęcona zmarłemu w 1950 roku biskupowi Szelążkowi, zawieszona została w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim w powiecie toruńskim. Honorowym gościem uroczystości był obecny biskup łucki Marcjan Trofimiak, wiceprzewodniczący Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy.

Urodzony w 1865 roku ks. Adolf Szelążek w 1926 roku został biskupem diecezji łuckiej ze stolicą w Łucku na Wołyniu (obecnie Ukraina). Dziesięć lat później założył zakonne Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, zajmujące się działalnością opiekuńczo-wychowawczą.

W 1945 roku został aresztowany przez NKWD. Ostatnie lata życia spędził w Zamku Bierzgłowskim, gdzie w kompleksie dawnej twierdzy krzyżackiej mieścił się należący do Kościoła katolickiego Dom Rekolekcyjny, a potem także Zakład Opieki Społecznej. Pochowany został w krypcie toruńskiego kościoła św. Jakuba.

Z okazji przypadającej we wtorek 60. rocznicy śmierci kapłana biskup toruński Andrzej Suski odprawił w kościele św. Jakuba mszę św. Po nabożeństwie ogłoszono dekret biskupa, powołujący komisję historyczną w sprawie procesu beatyfikacyjnego biskupa Szelążka.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się już w sobotę spotkaniem sióstr z założonego przez biskupa Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W nabożeństwie wzięło wówczas udział prawie 40 sióstr terezjanek, przybyłych z różnych stron Polski, z przełożoną generalną siostrą Damianą Kiliańską.

Bp Adolf Piotr Szelążek założył nasze zgromadzenie w 1936 r., a nasz charyzmat to działalność wychowawcza w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Uczymy religii w szkołach, podejmujemy różnego rodzaju dzieła opiekuńczo-wychowawcze, takie jak np. prowadzenie domu dziecka czy prywatnej szkoły życia” – poinformowała przełożona terezjanek.

Zgromadzenie działa głównie na terenie kraju w 11 domach: w archidiecezji warszawskiej, warmińskiej, białostockiej oraz w diecezji świdnickiej, łomżyńskiej i ełckiej. Kilkanaście sióstr pracuje za granicą: w szpitalu dla trędowatych we Włoszech oraz na Ukrainie, gdzie zakonnice objęły trzy placówki: w Łucku, Berdyczowie i Zdołbunowie.

Po wtorkowym nabożeństwie rocznicowym, w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim odbyła się sesja popularnonaukowa. Wydarzeniu towarzyszyła ceremonia wręczenia nagród w konkursie plastycznym „Biskup Adolf Piotr Szelążek na Zamku Bierzgłowskim w oczach dzieci”. Oprawą wydarzenia był koncert z udziałem poety-pieśniarza Tomasza Kamińskiego.

PAP

 

Komentarz:

Powyższa notatka PAP-u zawiera dwie nieścisłości:

1. Bp Marcjan Trofimiak nie jest wiceprzewodniczącym Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy. Od pewnego czasu wiceprzewodniczącym Konferencji Biskupów Rzymskokatolickich Ukrainy (swoją konferencję – synod – mają również grekokatolicy). Jest nim od pewnego czasu bp Leon Dubrawski. Bp Trofimiak jest natomiast oobecnie odpowiedzialnym wspomnianej konferencji ds. kontaktów zewnętrznych, tzn. z władzami państwowymi.

2. Siostry Terezjanki od kilku lat nie pracują już w Zdołbunowie.

ks. Witold Józef Kowalów

niedziela, 30 września 2007
Nowy adres strony CST

Nowy adres strony internetowej

SIOSTRY TEREZJANKI

www.terezjanki.alleluja.pl/index.php

Zapraszamy i zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej, gdyż adres

http://www.karmel.pl/karmelitanki/cst.html

już nie istnieje.

S. Annie Zacharkiewicz CST serdecznie dziękujemy za informację.

20:56, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 18 września 2007
Modlitwa

Modlitwa o łaski za przyczyną

Ks. Bpa Adolfa Piotra Szelążka

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego Biskupa Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa, mądrością w służbie Kościołowi, dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa, spraw, abyśmy wsparci jego przykładem stale wzrastali w wierze oraz w miłości Boga i bliźniego.

Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. Amen.

Do prywatnego odmawiania za zgodą Władz Archidiecezjalnych w Warszawie z dn. 29.12.1994, nr 3932/94/P.

13:26, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 04 marca 2007
Nowa wersja na Wikipedii

Adolf Szelążek

Z Wikipedii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Szel%C4%85%C5%BCek#Zewn.C4.99trzne_linki
Adolf Szelążek (1 sierpnia 1865 - 9 lutego 1950), polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy płocki, biskup łucki.

Studiował w Petersburgu, przyjął święcenia kapłańskie w 1888 w Płocku. Był profesorem seminarium duchownego w Płocku i Petersburgu, w Płocku pracował także przy konsystorzu, był członkiem kapituły katedralnej, prezesem Towarzystwa Dobroczynności, rektorem seminarium. 29 lipca 1918 został mianowany biskupem pomocniczym płockim, ze stolicą tytularną Barca, otrzymał sakrę biskupią 24 listopada 1918. 14 grudnia 1925 przeniesiony na stolicę biskupią w Łucku, ingres do katedry odbył 24 lutego 1926. Został mianowany radcą (konsultorem) rzymskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich.

Latem 1944 roku (już po zajęciu Wołynia przez Armię Czerwoną) biskup łucki Adolf Szelążek mianował administratorów apostolskich dla dawnych diecezji kamienieckiej i żytomierskiej, którzy wraz z kilkoma jeszcze kapłanami rozpoczęli prace duszpasterską, korzystając z kościołów otwartych podczas niemieckiej okupacji Ukrainy sowieckiej.

Sytuacja ta nie trwała długo. Już w styczniu 1945 roku, po przesunięciu frontu na Zachód aresztowany został przez NKWD biskup Szelążek, księża kapituły łuckiej ( w tym Władysław Bukowiński) , a także księża pracujący w Żytomierzu - Bronisław Drzepecki i Stanisław Szczypta. Wszyscy zostali oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Watykanu. Więziony w Kijowie; po wojnie w 1946 deportowany z diecezji w granice Polski, ostatnie lata życia spędził w Bierzgłowie koło Torunia. Czynione są starania by rozpocząć jego proces beatyfikacyjny.

Źródła

  • Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965 - 1999, ISBN 8321113117, Warszawa 2000.
  • Krzysztof Rafał Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, ISBN 8391191877, Biały Dunajec - Ostróg 2001.
  • Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek. Człowiek, pasterz, założyciel. Materiały z sympozjum z okazji 50 rocznicy śmierci Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Toruń 1999.

Zewnętrzne linki

  • Bp. Adolf Piotr Szelążek

Bp Adolf Piotr Szelążek

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Szel%C4%85%C5%BCek"
19:55, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 03 grudnia 2006
Przepraszamy – nie dotyczy Bpa Szelążka

Przepraszamy

– nie dotyczy Bpa Szelążka

Szczęść Boże.
Przewielebny księże!
Byłam w IPN w Warszawie i uzyskałam informację, że akta o sygn. IPN BU 0855/1530 – sygn. spraw dot. akt osobowych Adolfa Piotra Szelążka, nie dotyczą księdza Biskupa lecz innego mężczyzny, data urodzenia 17 marca 1916.
Bardzo proszę więc o podanie tej informacji na stronie internetowej.
Z wyrazami szacunku
s. Beniamina Elżbieta Karwowska CST (Terezjanka)
[3 grudnia 2006 12:32]


Bardzo przepraszam, że upowszechnialiśmy informację, która okazała się nic nie wnoszącą do sprawy.
Dzisiaj minęła 32. rocznica śmierci ks. Władysława Bukowińskiego. Odprawiłem w jego intencji oraz o jego rychłą beatyfikację o godz. 15.00 (czasu ukraińskiego) Msze św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu (diecezja łucka). Ks. Bukowiński był współpracownikiem bpa Szelążka w Łucku. Razem byli też uwięzieniu w więzieniu kijowskim. Ufam, iż razem dostąpią także chwały ołtarzy.
ks. Witold Józef Kowalów
Ostróg nad Horyniem, 3 grudnia 2006 roku

19:58, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 06 sierpnia 2006
Szelążek w IPN-ie

Szelążek w IPN-ie

Najstarszy więzień świata. Deportowany przez Sowietów do Polski Ludowej, był szczególnym obiektem zainteresowania polskich służb bezpieczeństwa.

Oto sygnatura akt poświęconych biskupowi Szelążkowi:

IPN BU 0855/1530 SZELĄŻEK ADOLF akta osobowe.

22:53, kovaliv
Link Komentarze (1) »
niedziela, 25 grudnia 2005
Alicja Grześkowiak o Biskupie Szelążku

http://www.senat.gov.pl/K4/DOK/DIAR/15/1507.htm

Alicja Grześkowiak

o Biskupie Szelążku

16 maja 1998 r. marszałek Alicja Grześkowiak, na zaproszenie biskupa Marcjana Trofimiaka, nowego ordynariusza diecezji łuckiej, przebywała w Łucku.

Marszałek Senatu uczestniczyła w ingresie nowego biskupa łuckiego do katedry św. Piotra i Pawła. Uroczystość była wielkim wydarzeniem religijno-narodowym na Wołyniu, gdyż przez pół wieku diecezja właściwie nie istniała.

Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu pojmowany był jako synonim polskości. Dlatego został ciężko doświadczony podczas II wojny światowej przez okupantów sowieckich, niemieckich i nacjonalistów ukraińskich. W 1945 r., gdy Wołyń znalazł się w granicach ZSRR, diecezja łucka została kompletnie rozbita, duchowieństwo i wiernych wywieziono, sędziwy biskup łucki Adolf Szelążek po 1,5-rocznym więzieniu w Kijowie został wydalony do Polski, gdzie zmarł w 1950 r., przerwała tylko jedna parafia w Krzemieńcu.

Odrodzenie Kościoła katolickiego na Wołyniu, które rozpoczęło się dopiero w 1990 r., w "erze Gorbaczowa", jest swoistym fenomenem. Sądzono bowiem, że na Wołyniu katolików i Polaków już nie ma.

W uroczystości ingresowej uczestniczyli charge d?affaires i pierwszy sekretarz Ambasady RP w Kijowie oraz konsul generalny we Lwowie, a także miejscowe władze ukraińskie.

Podczas uroczystości w katedrze łuckiej marszałek Senatu wygłosiła przemówienie:

Dzisiaj diecezja łucka przeżywa moment iście historyczny. Po przeszło pół wieku osierocenia, po latach tak ciężkich prześladowań ma znów swego arcybiskupa, który uroczyście obejmuje katedrę biskupią. W tym radosnym wydarzeniu uczestniczę z kilku powodów.

Najpierw ze względu na osobę nowego biskupa łuckiego, księdza biskupa Marcjana Trofimiaka. Znamy się od lat, przede wszystkim z moich podróży do Lwowa i działań na rzecz tamtejszych Polaków. Dlatego z wielką radością przyjęłam wiadomość, że Ojciec święty Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem diecezji łuckiej i wdzięczna jestem, że nowy biskup łucki zaprosił mnie na swój ingres.

Istnieje jeszcze inny powód mojej obecności dzisiaj w Łucku. Wprawdzie z pochodzenia jestem lwowianką, ale od 1945 r. mieszkam w Toruniu, piastuję mandat senatorski z województwa toruńskiego. Los sprawił, że poprzednik obecnego biskupa łuckiego, biskup Adolf Szelążek, zwolniony w 1946 r. z sowieckiego więzienia i deportowany do Polski, znalazł przytulisko na Zamku Bierzgłowskim koło Torunia, gdzie umarł w 1950 r. i pochowany został w kościele św. Jakuba w Toruniu. Można by więc rzec, że Toruń był wygnańczą stolicą tego biskupa łuckiego.

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej jest z ramienia państwa polskiego protektorem Polaków mieszkających za granicą. Skoro więc katolicy na Wołyniu, a tak wielu z nich jest Polakami, cieszą się z ingresu wyczekiwanego arcypasterza, to marszałek Senatu winien dzielić ich radość.

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, goszcząc w tej historycznej katedrze łuckiej, musi przypomnieć, że przed wiekami biskupi łuccy byli senatorami Rzeczypospolitej, zasiadali w Senacie bardzo wysoko, niektórzy okazali się wybitnymi mężami stanu. Było tradycją, że biskupi łuccy sprawowali urząd kanclerza Korony Polskiej, czyli pełnili funkcje jakby ministra spraw zagranicznych. Kilku biskupów łuckich zostało prymasami Polski, a prymas był w dawnej Rzeczypospolitej prezesem Senatu. Dlatego w tej katedrze niegdyś biskupów-senatorów, że wymienię tylko: Maciejowskiego, Szyszkowskiego, Firleja, Lipskiego, Wydźgę, Prażmowskiego, Załuskiego, Turskiego, Naruszewicza, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej czuje się raczej swojsko.

Najdostojniejszy Księże Biskupie Łucki!

Poprzednik Waszej Ekscelencji, śp. biskup Adolf Szelążek, w ostatnich latach swego życia napisał książkę pt. "Moralne odrodzenie świata". Wydano ją dopiero w Niemczech, Mannheim w 1979 r., a więc 29 lat po jego śmierci. Ojciec Józef Warszawski, wybitny polski jezuita, w przedmowie wyraził taką opinię: "Lata trzeba będzie czeka,ć nim się znajdzie jednostka na tyle wykształcona, na tyle oczytana i na tyle myślowo dojrzała, która by była zdolna podać nam analogiczną książkę-syntezę".

Ta książka to jakby ideowy testament biskupa Adolfa Szelążka. Napisał w niej: "Poziom religijno-moralny danego narodu decyduje o jego losach. Religijno-moralne normy nie dadzą się zlekceważyć albo złamać. Wymagają one poszanowania dla siebie i utrzymania kulturalnych wartości w ich hierarchicznym porządku".

Te słowa dedykuję Waszej Ekscelencji jako drogowskaz w Jego trudach arcypasterskich, a w darze proszę przyjąć wspomnianą książkę Biskupa Szelążka i kielich mszalny z okolicznościową dedykacją. Książkę otrzymałam od sióstr terezjanek w Rzymie, założonych przez biskupa Szelążka.

Szczęść Boże!

Podczas pobytu w Łucku marszałek A. Grześkowiak spotkała się także z władzami obwodu wołyńskiego i miasta na czele z gubernatorem obwodu Borysem Klimczukiem. W rozmowie uczestniczył kierownik Wydziału Wyznań Rządu Republiki Ukraińskiej i biskup M. Trofimiak.

W rozmowie podkreślano dobre stosunki narodowościowe na Wołyniu i życzliwość władz ukraińskich wobec Kościoła katolickiego i Polaków.

Marszałek Senatu spotkała się również z członkami Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu. Była przyjmowana owacyjnie. Chór katedralny ze Lwowa odśpiewał pani marszałek "Sto lat".

02:05, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
sobota, 24 grudnia 2005
Prace doktorskie o ks. bpie A.P. Szelążku

Prace doktorskie

o ks. bpie A.P. Szelążku

Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

koncepcja teologii


autor: dr Leszek Robert Zygner
promotor: ks. prof. zw. dr hab. Lucjan Balter
uczelnia: ATK, Wydział Teologiczny (Warszawa 1997)

Krótka charakterystyka pracy
(wg: http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/synaba/71000/sn71878.htm)

Praca dotyczy koncepcji teologii w ujęciu biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Jej celem było wydobycie z całości dzieł biskupa uprawianej przez niego teologii, ukazanie jej cech charakterystycznych oraz dokonanie jej krytycznej oceny. Jak się udało ustalić badana koncepcja teologii należała do nurtu kerygmatyczno-pastoralnego, stanowiła zwarty system myślowy, uporządkowany pod względem metodologicznym. Pomimo marginalnych braków pod względem formy i treści (np. brak szerszego horyzontu eschatologicznego), stanowiła znaczący krok ku odnowie teologii katolickiej. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono uwarunkowania historyczne, środowiskowe oraz osobowościowe teologii biskupa Adolfa Piotra Szelążka. W rozdziale drugim zwrócono uwagę na elementy formalno-metodologiczne badanej koncepcji. W rozdziale trzecim omówiono zasadnicze zagadnienia apologetyczno-dogmatyczne wspomnianej koncepcji teologicznej. Rozdział czwarty poświęcono zagadnieniom z zakresu teologii rzeczywistości ziemskich.


Chrystocentryzm

moralności chrześcijańskiej

w pismach Ks. Bpa A. P. Szelążka

autor: dr Elżbieta Karwowska (s. Beniamina – Terezjanka)
promotor: ks. dr hab. Marian Eugeniusz Graczyk
uczelnia: ATK, Wydział Teologiczny (Warszawa 1999)

Krótka charakterystyka pracy
(wg: http://bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/synaba/79000/sn79230.htm)

Celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: w czym wyraża się chrystocentryzm moralności chrześcijańskiej w ujęciu Ks. Bpa A. P. Szelążka? Źródło pracy stanowiły wszystkie pisma (drukowane i rękopisy) Biskupa Łuckiego dostępne w: Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Archiwum Diecezjalnym w Siedlcach i Płocku, Państwowym Archiwum w Łucku oraz w Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. W opracowaniu posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. Rozprawa składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale ukazano osobę Chrystusa jako podstawę moralności chrześcijańskiej. W rozdziale drugim przedstawiono imperatyw naśladowania Chrystusa, jako założenie wyjściowe w kształtowaniu postaw moralnych. Chrystocentryczne ujęcie zagadnień moralnych znajduje swoje apogeum w rozdziale trzecim, w którym ukazano wizję moralnego odrodzenia świata w duchu prawa Chrystusa. W rozwiniętej przez Biskupa Łuckiego koncepcji odnowy najbardziej widoczna staje się jego duszpasterska troska i wrażliwość na znaki czasu.


14:09, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
piątek, 16 grudnia 2005
Różaniec w życiu Bpa A.P. Szelążka (2)

RÓŻANIEC   W   ŻYCIU

BISKUPA  

ADOLFA   PIOTRA   SZELĄŻKA

(2)

Tajemnice  bolesne


1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię” (Łk 22, 44).
Usiłowaniom naszym nadajmy umocnienia w modlitwie. Nie sądźmy, że to środek drugorzędny i dodatkowy. W ekonomii zbawienia stoi na pierwszym miejscu... We wszystkich trudnościach życiowych Bóg przyjdzie nam z pomocą, jeśli złączymy swą modlitwę z błaganiem Chrystusa i Jego Matki.
Jeśli opierasz swoje życie na swych własnych siłach, działasz tylko po ludzku i nie łudź się, że ci sił wystarczy. Boże wezwania zazwyczaj przekraczają to, co naturalne, jednakże Miłość Boża jest wszechmocna.


2. Biczowanie Pana Jezusa

„Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować” (J 19, 1).
Dobry syn ani na chwilę nie traci zaufania do ojca, choćby dla swych przewinień odbierał od niego jakieś kary – bo nade wszystko pewien jest nieskończonej miłości ojcowskiej. Im doskonalszy syn, tym większa potęga Matki.
Wszystko dzieje się według planu Bożego. A On potrafi wyprowadzić dobro ze złego. Zachowajmy pogodę ducha. Aby ją zachować w chwilach krytycznych, trzeba ją zachowywać stale.
Gdy doskonale oceniam swoją niedostateczność w spłacaniu długów wdzięczności, pewien jestem ogromu łask, którymi moją nieudolność zastąpi Pan Nasz Jezus Chrystus – On, który najmniejszych objawów uczynności nie zostawia bez nagrody.


3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

„Zasłaniali Mu oczy i pytali: «Prorokuj, kto Cię uderzył». Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu” (Łk 22, 64-65).
Korona cierniowa na zbolałej głowie Zbawiciela – jest wyrazem tego, iż został On Królem ubogich, chorych, samotnych, nieszczęśliwych. Dlatego, jeśli widzisz ubóstwo... tam On był... . Jeśli ciernie prześladowań, tam On poranił stopy nóg swoich. Proszę, wpatruj się jednak z ufnością w tę koronę cierpienia, bo ona jest koroną zwycięzców.
Pokorą oczyść wzrost swojej duszy i poznaj, że nie w pomyślności doczesnej jest dowód posiadania łaski Bożej. Przeciwnie, najoczywistszym znakiem Jego miłości jest pokój wśród krzyżów i cierni. Święci oddawali korony złote, aby cierniową koronę nieść przez życie całe.
Zaprawdę rozum mam za słaby, serce za zimne, niegodziwość zbyt wielką, abyśmy dostatecznie zadośćuczynić mogli za bluźnierstwa i zniewagi, które Cię od złych ludzi spotykają.
Spraw Matko, niech w całym narodzie zapanuje miłość Boga.


4. Droga Krzyżowa

„A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane  Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19, 17).
Drogą krzyżową możemy nazwać całe nasze życie, gdyż cierpimy z powodu naszych słabości, ran zadanych w przeszłości. Jednak doświadczenia Boże, niewątpliwie są źródłem niezmiernej pomocy dla wielu dusz, gdy te krzyże naszego życia niesione są z należytym poddaniem się woli Bożej... nade wszystko ufajmy Bogu!
Bez drżenia, bez smutku i nieuzasadnionych łez nieśmy swój krzyż na każdy dzień z weselem i pokojem... Pan Jezus jest z tobą... najbardziej wówczas, gdy nas krzyżem obdarza. Aby odnowić człowieka, potrzebna jest moc Boża zespolona z krzyżem, który daje panowanie ducha.
Nie należy upadać na duchu! Nie po raz pierwszy wkłada Pan Bóg na ramiona tak ciężkie krzyże... . Nieskończenie kochający Pan Jezus, da to, czego nie odmawia innym duszom świętym, że z całą mocą duszy, świadczą za św. Pawłem o wewnętrznym stanie swoim: „Obfituję w radości we wszystkich utrapieniach moich”.
Aby oddawać doskonałą cześć Maryi, trzeba dążyć na te szczyty, do których nas Pan Bóg wezwał.


5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

„Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).
Jezus Chrystus w czasie ziemskiej egzystencji, przykładem własnego życia wskazał chrześcijanom sens i znaczenie cierpienia. On pierwszy przeżył największe dramaty osoby, jakimi są osamotnienie czy odrzucenie od Boga. Od tej pory nikt z nas nie jest naprawdę samotny.
Trzeba pamiętać, że grzech zawsze pociąga za sobą karę doczesną albo wieczną. Nigdy grzech nie jest bez kary. Grzech – to utrata szczęścia, wolności ducha i czystości serca, ale Jezus wybawił nas od wiecznej kary i cierpienia. W krzyżową ofiarę Syna Bożego włączone zostaje ludzkie cierpienie.
Spójrz na „Nową Kalwarię”, na ołtarz, na którym spełnia się Najświętsza Ofiara. Oto Jezus kona za grzechy twoje... . Eucharystia jest więc sakramentem, tworzącym klimat nadziei.


opracowała
s. Sabina Irena Gumkowska
terezjanka

Modlitwa
o potrzebne łaski za wstawiennictwem
Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego Biskupa Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa, mądrością w służbie Kościołowi, dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa, spraw, abyśmy wsparci jego przykładem stale wzrastali w wierze oraz w miłości Boga i bliźniego. Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. Amen.

[„Wołanie z Wołynia” nr 6 (67) z listopada-grudnia 2005 r., s. 48-46.]

00:16, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
środa, 14 grudnia 2005
Krótki biogram

Bp A.P. Szelążek

Krótki biogram

http://www.wiedza.servis.pl/haslo/Adolf_Szel%C4%85%C5%BCek

Adolf Szelążek (1 sierpnia 1865 - 9 lutego 1950), polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy płocki, biskup łucki.

Studiował w Petersburgu, przyjął święcenia kapłańskie w 1888 w Płocku. Był profesorem seminarium duchownego w Płocku i Petersburgu, w Płocku pracował także przy konsystorzu, był członkiem kapituły katedralnej, prezesem Towarzystwa Dobroczynności, rektorem seminarium. 29 lipca 1918 został mianowany biskupem pomocniczym płockim, ze stolicą tytularną Barca, otrzymał sakrę biskupią 24 listopada 1918. 14 grudnia 1925 przeniesiony na stolicę biskupią w Łucku, ingres do katedry odbył 24 lutego 1926.

Został mianowany radcą (konsultorem) rzymskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich. W czasie II wojny światowej był więziony w Kijowie; po wojnie w 1946 zmuszony do opuszczenia diecezji, ostatnie lata życia spędził w Bierzgłowie koło Torunia.

Źródła:

  • Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000

Informacja praktycznaLinki oznaczone kolorem zielonym prowadzą do istniejących artykułów - w przeciwieństwie do oznaczonych jasnym odcieniem szarości, które prowadzą do tych jeszcze niedostępnych.

10:36, kovaliv
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3
zobacz księgę gości

dopisz się do księgi

ЛОТ "Пошук" uahistory Vesna