W życiu doczesnym tajemnicą owocnej działalności człowieka jest zjednoczenie z Bogiem - Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek 1865-1950 ******* Kontakt z autorem strony: o. Vitold-Yosyf Kovaliv, vul. Kardashevycha, 1 35800 m. Ostroh, Rivnenśka obl., Ukrajina ******* kovaliv*ostroh.uar.net ******* adolf.blox.pl ******* tel. fax +380 3654 2-30-38 ******* Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Witold Józef Kowalów skr. poczt. 9, 34-520 Poronin ***** Wszelkie uwagi i propozycje mile widziane. Sursum corda!
Blog > Komentarze do wpisu
Nowa wersja na Wikipedii

Adolf Szelążek

Z Wikipedii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Szel%C4%85%C5%BCek#Zewn.C4.99trzne_linki
Adolf Szelążek (1 sierpnia 1865 - 9 lutego 1950), polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy płocki, biskup łucki.

Studiował w Petersburgu, przyjął święcenia kapłańskie w 1888 w Płocku. Był profesorem seminarium duchownego w Płocku i Petersburgu, w Płocku pracował także przy konsystorzu, był członkiem kapituły katedralnej, prezesem Towarzystwa Dobroczynności, rektorem seminarium. 29 lipca 1918 został mianowany biskupem pomocniczym płockim, ze stolicą tytularną Barca, otrzymał sakrę biskupią 24 listopada 1918. 14 grudnia 1925 przeniesiony na stolicę biskupią w Łucku, ingres do katedry odbył 24 lutego 1926. Został mianowany radcą (konsultorem) rzymskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich.

Latem 1944 roku (już po zajęciu Wołynia przez Armię Czerwoną) biskup łucki Adolf Szelążek mianował administratorów apostolskich dla dawnych diecezji kamienieckiej i żytomierskiej, którzy wraz z kilkoma jeszcze kapłanami rozpoczęli prace duszpasterską, korzystając z kościołów otwartych podczas niemieckiej okupacji Ukrainy sowieckiej.

Sytuacja ta nie trwała długo. Już w styczniu 1945 roku, po przesunięciu frontu na Zachód aresztowany został przez NKWD biskup Szelążek, księża kapituły łuckiej ( w tym Władysław Bukowiński) , a także księża pracujący w Żytomierzu - Bronisław Drzepecki i Stanisław Szczypta. Wszyscy zostali oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Watykanu. Więziony w Kijowie; po wojnie w 1946 deportowany z diecezji w granice Polski, ostatnie lata życia spędził w Bierzgłowie koło Torunia. Czynione są starania by rozpocząć jego proces beatyfikacyjny.

Źródła

  • Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965 - 1999, ISBN 8321113117, Warszawa 2000.
  • Krzysztof Rafał Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, ISBN 8391191877, Biały Dunajec - Ostróg 2001.
  • Ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek. Człowiek, pasterz, założyciel. Materiały z sympozjum z okazji 50 rocznicy śmierci Założyciela Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Toruń 1999.

Zewnętrzne linki

  • Bp. Adolf Piotr Szelążek

Bp Adolf Piotr Szelążek

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Szel%C4%85%C5%BCek"
niedziela, 04 marca 2007, kovaliv

Polecane wpisy

zobacz księgę gości

dopisz się do księgi

ЛОТ "Пошук" uahistory Vesna