W życiu doczesnym tajemnicą owocnej działalności człowieka jest zjednoczenie z Bogiem - Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek 1865-1950 ******* Kontakt z autorem strony: o. Vitold-Yosyf Kovaliv, vul. Kardashevycha, 1 35800 m. Ostroh, Rivnenśka obl., Ukrajina ******* kovaliv*ostroh.uar.net ******* adolf.blox.pl ******* tel. fax +380 3654 2-30-38 ******* Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Witold Józef Kowalów skr. poczt. 9, 34-520 Poronin ***** Wszelkie uwagi i propozycje mile widziane. Sursum corda!
Blog > Komentarze do wpisu
Różaniec w życiu Bpa A.P. Szelążka (2)

RÓŻANIEC   W   ŻYCIU

BISKUPA  

ADOLFA   PIOTRA   SZELĄŻKA

(2)

Tajemnice  bolesne


1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię” (Łk 22, 44).
Usiłowaniom naszym nadajmy umocnienia w modlitwie. Nie sądźmy, że to środek drugorzędny i dodatkowy. W ekonomii zbawienia stoi na pierwszym miejscu... We wszystkich trudnościach życiowych Bóg przyjdzie nam z pomocą, jeśli złączymy swą modlitwę z błaganiem Chrystusa i Jego Matki.
Jeśli opierasz swoje życie na swych własnych siłach, działasz tylko po ludzku i nie łudź się, że ci sił wystarczy. Boże wezwania zazwyczaj przekraczają to, co naturalne, jednakże Miłość Boża jest wszechmocna.


2. Biczowanie Pana Jezusa

„Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować” (J 19, 1).
Dobry syn ani na chwilę nie traci zaufania do ojca, choćby dla swych przewinień odbierał od niego jakieś kary – bo nade wszystko pewien jest nieskończonej miłości ojcowskiej. Im doskonalszy syn, tym większa potęga Matki.
Wszystko dzieje się według planu Bożego. A On potrafi wyprowadzić dobro ze złego. Zachowajmy pogodę ducha. Aby ją zachować w chwilach krytycznych, trzeba ją zachowywać stale.
Gdy doskonale oceniam swoją niedostateczność w spłacaniu długów wdzięczności, pewien jestem ogromu łask, którymi moją nieudolność zastąpi Pan Nasz Jezus Chrystus – On, który najmniejszych objawów uczynności nie zostawia bez nagrody.


3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

„Zasłaniali Mu oczy i pytali: «Prorokuj, kto Cię uderzył». Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu” (Łk 22, 64-65).
Korona cierniowa na zbolałej głowie Zbawiciela – jest wyrazem tego, iż został On Królem ubogich, chorych, samotnych, nieszczęśliwych. Dlatego, jeśli widzisz ubóstwo... tam On był... . Jeśli ciernie prześladowań, tam On poranił stopy nóg swoich. Proszę, wpatruj się jednak z ufnością w tę koronę cierpienia, bo ona jest koroną zwycięzców.
Pokorą oczyść wzrost swojej duszy i poznaj, że nie w pomyślności doczesnej jest dowód posiadania łaski Bożej. Przeciwnie, najoczywistszym znakiem Jego miłości jest pokój wśród krzyżów i cierni. Święci oddawali korony złote, aby cierniową koronę nieść przez życie całe.
Zaprawdę rozum mam za słaby, serce za zimne, niegodziwość zbyt wielką, abyśmy dostatecznie zadośćuczynić mogli za bluźnierstwa i zniewagi, które Cię od złych ludzi spotykają.
Spraw Matko, niech w całym narodzie zapanuje miłość Boga.


4. Droga Krzyżowa

„A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane  Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19, 17).
Drogą krzyżową możemy nazwać całe nasze życie, gdyż cierpimy z powodu naszych słabości, ran zadanych w przeszłości. Jednak doświadczenia Boże, niewątpliwie są źródłem niezmiernej pomocy dla wielu dusz, gdy te krzyże naszego życia niesione są z należytym poddaniem się woli Bożej... nade wszystko ufajmy Bogu!
Bez drżenia, bez smutku i nieuzasadnionych łez nieśmy swój krzyż na każdy dzień z weselem i pokojem... Pan Jezus jest z tobą... najbardziej wówczas, gdy nas krzyżem obdarza. Aby odnowić człowieka, potrzebna jest moc Boża zespolona z krzyżem, który daje panowanie ducha.
Nie należy upadać na duchu! Nie po raz pierwszy wkłada Pan Bóg na ramiona tak ciężkie krzyże... . Nieskończenie kochający Pan Jezus, da to, czego nie odmawia innym duszom świętym, że z całą mocą duszy, świadczą za św. Pawłem o wewnętrznym stanie swoim: „Obfituję w radości we wszystkich utrapieniach moich”.
Aby oddawać doskonałą cześć Maryi, trzeba dążyć na te szczyty, do których nas Pan Bóg wezwał.


5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

„Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).
Jezus Chrystus w czasie ziemskiej egzystencji, przykładem własnego życia wskazał chrześcijanom sens i znaczenie cierpienia. On pierwszy przeżył największe dramaty osoby, jakimi są osamotnienie czy odrzucenie od Boga. Od tej pory nikt z nas nie jest naprawdę samotny.
Trzeba pamiętać, że grzech zawsze pociąga za sobą karę doczesną albo wieczną. Nigdy grzech nie jest bez kary. Grzech – to utrata szczęścia, wolności ducha i czystości serca, ale Jezus wybawił nas od wiecznej kary i cierpienia. W krzyżową ofiarę Syna Bożego włączone zostaje ludzkie cierpienie.
Spójrz na „Nową Kalwarię”, na ołtarz, na którym spełnia się Najświętsza Ofiara. Oto Jezus kona za grzechy twoje... . Eucharystia jest więc sakramentem, tworzącym klimat nadziei.


opracowała
s. Sabina Irena Gumkowska
terezjanka

Modlitwa
o potrzebne łaski za wstawiennictwem
Biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś sługę swego Biskupa Adolfa Piotra pełnią Chrystusowego kapłaństwa, mądrością w służbie Kościołowi, dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa, spraw, abyśmy wsparci jego przykładem stale wzrastali w wierze oraz w miłości Boga i bliźniego. Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą i ufnością prosimy. Amen.

[„Wołanie z Wołynia” nr 6 (67) z listopada-grudnia 2005 r., s. 48-46.]

piątek, 16 grudnia 2005, kovaliv

Polecane wpisy

zobacz księgę gości

dopisz się do księgi

ЛОТ "Пошук" uahistory Vesna