W życiu doczesnym tajemnicą owocnej działalności człowieka jest zjednoczenie z Bogiem - Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek 1865-1950 ******* Kontakt z autorem strony: o. Vitold-Yosyf Kovaliv, vul. Kardashevycha, 1 35800 m. Ostroh, Rivnenśka obl., Ukrajina ******* kovaliv*ostroh.uar.net ******* adolf.blox.pl ******* tel. fax +380 3654 2-30-38 ******* Adres dla korespondencji w Polsce: ks. Witold Józef Kowalów skr. poczt. 9, 34-520 Poronin ***** Wszelkie uwagi i propozycje mile widziane. Sursum corda!
Blog > Komentarze do wpisu
Krótki biogram

Bp A.P. Szelążek

Krótki biogram

http://www.wiedza.servis.pl/haslo/Adolf_Szel%C4%85%C5%BCek

Adolf Szelążek (1 sierpnia 1865 - 9 lutego 1950), polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy płocki, biskup łucki.

Studiował w Petersburgu, przyjął święcenia kapłańskie w 1888 w Płocku. Był profesorem seminarium duchownego w Płocku i Petersburgu, w Płocku pracował także przy konsystorzu, był członkiem kapituły katedralnej, prezesem Towarzystwa Dobroczynności, rektorem seminarium. 29 lipca 1918 został mianowany biskupem pomocniczym płockim, ze stolicą tytularną Barca, otrzymał sakrę biskupią 24 listopada 1918. 14 grudnia 1925 przeniesiony na stolicę biskupią w Łucku, ingres do katedry odbył 24 lutego 1926.

Został mianowany radcą (konsultorem) rzymskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich. W czasie II wojny światowej był więziony w Kijowie; po wojnie w 1946 zmuszony do opuszczenia diecezji, ostatnie lata życia spędził w Bierzgłowie koło Torunia.

Źródła:

  • Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999, Warszawa 2000

Informacja praktycznaLinki oznaczone kolorem zielonym prowadzą do istniejących artykułów - w przeciwieństwie do oznaczonych jasnym odcieniem szarości, które prowadzą do tych jeszcze niedostępnych.

środa, 14 grudnia 2005, kovaliv

Polecane wpisy

zobacz księgę gości

dopisz się do księgi

ЛОТ "Пошук" uahistory Vesna